Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens                                      

Ludivine Debaere – Snoepfabriekje

Kortrijkseweg 245

 8791 Waregem

België
GSM: +32495364742
E: info@snoepfabriekje.be
W: www.snoepfabriekje.be
BTW: BE0830839246

Artikel 1: Algemene bepalingen

            

De e-commerce website van Ludivine Debaere – Snoepfabriekje, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Kortrijkseweg 245 te  8791 Waregem. België, BTW BE0830839246, RPR WEST-VLAANDEREN AFDELING KORTRIJK, (hierna genoemd Ludivine Debaere – Snoepfabriekje ) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.   Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). 

 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ludivine Debaere – Snoepfabriekje moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ludivine Debaere – Snoepfabriekje aanvaard zijn.

 Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ludivine Debaere – Snoepfabriekje niet. Ludivine Debaere – Snoepfabriekje is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ludivine Debaere – Snoepfabriekje is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ludivine Debaere – Snoepfabriekje. Ludivine Debaere – Snoepfabriekje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

 Artikel 4: Online aankopen

 

Kies in onze webshop wat u precies wilt aankopen, plaats dit daarna in het winkelwagentje en nadien kunt u afrekenen.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE…
  • […]

Ludivine Debaere – Snoepfabriekje is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door B-post via Sendcloud. Een verzending binnen België kost 4,95€ voor de klant. Voor een verzending naar andere landen betaalt de klant een verzendingskost. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘verzending’. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Bancontact, iDeal, kbc, ing. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij Ludivine Debaere – Snoepfabriekje de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost.
De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Ludivine Debaere – Snoepfabriekje gelezen te hebben en akkoord gaat.  De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order of bestellen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order of bestellen’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail. 

 

Ludivine Debaere – Snoepfabriekje is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Ludivine Debaere – Snoepfabriekje hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop ‘processing ‘ te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De gegevens van de klant worden verwerkt door Sendcloud die een label creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden met B-post. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post. Wij werken samen met Bpost en Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 werkdagen. Levering in België kost 4.95€. Voor levering buiten België wordt een extra kost aangerekend aan de klant. Bij de adresgegevens wordt ook de landzone gevraagd. Hierdoor wordt het extra verzendingsbedrag automatisch berekend en toegevoegd aan het winkelmandje. De klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel België door B-post, leveringskost tot en met 10kg: 4.95€.
Boven 10kg hanteren we hogere verzendkosten.

 Voor leveringen in de rest van de Europese Unie dient een opleg te worden betaald ter waarde van de standaard verzendingskost per gewicht per land bepaald door Sendcloud (met B-post). 

 

Leveringen buiten  de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk. 

 

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Ludivine Debaere – Snoepfabriekje bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van Ludivine Debaere – Snoepfabriekje. Ludivine Debaere – Snoepfabriekje  doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 4 dagen na ontvangst van de bestelling. B-post streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Ludivine Debaere – Snoepfabriekje.

 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ludivine Debaere – Snoepfabriekje was geboden. 

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ludivine Debaere – Snoepfabriekje De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ludivine Debaere – Snoepfabriekje

te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ludivine Debaere – Snoepfabriekje.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen want:

 

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

 

 Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ludivine Debaere – Snoepfabriekje.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ludivine Debaere – Snoepfabriekje zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 5 werkdagen  na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 Artikel 9: Klantendienst 

 

De klantendienst van Ludivine Debaere – Snoepfabriekje is bereikbaar op het telefoonnummer+32 495364742, via e-mail op info@snoepfabriekje.be of per post op het volgende kantooradres: Snoepfabriekje, Kortrijkseweg 245 te 8791 Waregem. België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ludivine Debaere – Snoepfabriekje beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Ludivine Debaere – Snoepfabriekje zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

Ludivine Debaere – Snoepfabriekje respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. U kan ten allen tijde een aanvraag doen voor verwijdering van persoonsgegevens via e-mail: info@snoepfabriekje.be.
Een e-mail zal verzonden worden naar de gebruiker/klant op zijn e-mailadres met de vraag het verzoek te verifiëren.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Snoepfabriekje, Kortrijkseweg 245 te 8791 Waregem. België, info@snoepfabriekje.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Snoepfabriekje, Kortrijkseweg 245 te 8791 Waregem. België (kantooradres), info@snoepfabriekje.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Ludivine Debaere – Snoepfabriekje houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@snoepfabriekje.be.

 Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

 Het nalaten op gelijk welk moment door Ludivine Debaere – Snoepfabriekje om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten. 

 Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ludivine Debaere – Snoepfabriekje. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement WEST-VLAANDEREN AFDELING KORTRIJK bevoegd.